Systém zberu - Silver Mine s.r.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Systém zberu

Systém zberu kuchynského odpadu a jedlých olejov a tukov


  • kontaktujte nás cez telefón alebo email


  • náš obchodný zástupca Vás osobne navštívi a oboznámi Vás s celým systémom zberu kuchynského odpadu


  • po uzatvorení zmluvy Vám dodáme prázdne, čisté zberné nádoby


  • v dohodnuté termíny Vám zabezpečíme odvoz a prázdne nádoby


  • náš pracovník Vám po každom odbere vystaví zberný list


  • splníte si tým povinnosť, ktorá Vám vyplýva zo zákona


  • za odobrané množstvo použitých potravinárskych olejov a tukov Vám zaplatíme


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky