Potvrdenie OuŽP a ŠVPSSR - Silver Mine s.r.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Potvrdenie OuŽP a ŠVPSSR

Kuchynský odpad


Potvrdenie o registrácii na zber a prepravu odpadov Okresaného úradu životného prostredia Púchov. Konkrétne pre kategórie 19 08 09 – zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky, 20 01 08 – biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad a 20 01 25 – jedlé oleje a tuky.


Registračné číslo prepravcu vedľajších živočíšnych produktov materiálu kategórie 3 – písm. p., Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky