Kuchynský odpad - Silver Mine s.r.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Kuchynský odpad

Kuchynský odpad

Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patria:  

nespracované zostatky surovín, použité rastlinné oleje, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného, ale i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania, vrátane školských kuchýň, stravovacích zariadení domovov sociálnych služieb, stravovacích prevádzok zdravotníckych zariadení ale i z kuchýň domácností.  Patria sem aj šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla. Odpad je v katalógu odpadov zaradený po číslom 20 01 08
biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad a  20 0125  jedlé tuky a oleje.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky